img

Важна информация от НОИ за преизчисляването на трудовия стаж

/
/
/
474 Views

Повечето хора през трудовия си стаж работят при различна категория труд. при пенсиониране обаче този стаж се преобразува.

При осигурителен стаж от различни категории труд трудовият стаж от първа и втора категория се превръща в трета по реда на чл. 104, ал. 2-8 от Кодекса за социално осигуряване.

При пенсиониране осигурителният стаж се превръща, като три години от първа категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория, посочват експертите на НОИ.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителният стаж на лицата по чл. 69а от КСО се превръща, като 4 години осигурителен стаж на длъжност „балерина, балетист или танцьор“ в културни организации се зачита за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд.

За работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство, една година осигурителен стаж от първа категория се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

Осигурителен стаж, зачетен от друга държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалното осигуряване, като положен при специфични условия на труд, съответстващ на първа и втора категория труд по българското законодателство, се взема предвид при преценка на правото на пенсия в неговата календарна продължителност, без да се превръща по реда на чл. 104, ал. 2-9 от КСО, освен ако в международен договор е предвидено друго.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text