img

Министър на Кирил Петков нарушил санкциите, подписал 5 милиона лева абонамент за руски услуги

/
/
/
163 Views

Държавата е сключвала договори, които нарушават санкциите, наложени на руски компании след началото на войната в Украйна. Фирмата „Софтлайн“ ООД, съсобственост на руски гражданин, е спечелила нови обществени поръчки, а вече сключените ѝ договори не са били прекратени. Фирмата доставя софтуерни услуги на Министерството на образованието, Министерството на външните работи, Националната здравноосигурителна каса и „Информационно обслужване“.

Европейските санкции забраняват сключването на нови договори с контролирани от руски граждани или руски фирми дружества, като ограниченията са в сила от 9 април 2022 г. До 10 октомври следваше да се прекратят и всички заварени стари контракти.

Най-скорошен е договорът със „Софтлайн“ на „Информационно обслужване“ – сключен в края на септември 2022 г. по процедура на договаряне без обявление. Поради липсата на интерес към предходна открита процедура „Информационно обслужване“ кани директно само „Софтлайн“. Към този момент „Софтлайн“ ЕООД е била 100% собственост на „Софтлайн холдинг ПЛС“. 55,02% от акциите на това дружество са собственост на „Софтлайн груп инк“ на руския гражданин Игор Боровиков. Така Боровиков е лице, което косвено притежава над 50% от собствеността в „Софтлайн“ и попада под ограниченията за сключване или изпълняване на договори в ЕС.

В условията на поръчката изрично се посочва, че фирми, нарушаващи изискванията на санкциите в областта на обществените поръчки, не могат да участват. Не е известно как точно е проверявана собствеността и дали фирмата е подавала декларация в този дух, но конкурсната комисия изобщо не е открила проблем. Така от 30 септември 2022 г. „Софтлайн“ има договор с продължителност до 2025 г. за осигуряване на Microsoft лицензи за нуждите на БТА на стойност 471 950 лв.

Advertisement

Фирмата има много по-голям договор с просветното министерство по времето на министър Денков, също сключен в нарушение на санкциите – за абонаментно ползване на продукти на Microsoft за университетите и научните институти. Договорът е от 19 април 2022 г., сключен е 10 дни след влизането в сила на забраните в областта на обществените поръчки, продължителността му е до януари 2025 г., а стойността – 5.3 млн. лева без ДДС. До този момент не са направени постъпки за прекратяването му.

Нещо повече – фирмата се появява отново по друга процедура на МОН, обявена през юли поръчка за поддръжка и управление на платформите за дистанционно обучение. Съобразявайки се с европейските санкции, ведомството изрично е посочило в документацията, че фирмите, които не отговарят на изискванията, наложени със санкциите, ще бъдат отстранявани. Уточнено е и че те следва да попълнят декларация за отсъствие на такива обстоятелства. Министерството проверява собствеността на фирмата и установява, че тя е пряко свързана с руския гражданин Игор Боровиков, става известно от протокола на комисията, заседавала на 26 август. От документа се разбира и че декларацията, която „Софтлайн“ е подала по тази тема, е с невярно съдържание, за което се носи и наказателна отговорност.

Вместо да пристъпи към отстраняване на фирмата още на ниво допускане до процедурата, образователното министерство ѝ е дало законоустановения срок от 5 дни да отстрани нередностите. В този срок фирмата е успяла да приложи само писмо, в което твърди, че санкциите са неприложими за нея, съобщава „Сега“. На базата на писмото и с доста голямо закъснение – едва на 26 септември 2022 г., МОН е пратило запитване до Агенцията за обществени поръчки вярно ли е това.

Становище от агенцията така и не се е появило, но на 4 октомври министерството е уведомено от „Софтлайн“, че е сключен договор за продажба на проблемните 55% от собствеността. Дяловете са прехвърлени на физическото лице Сандис Коломенскис, латвиец. Самото прехвърляне на собствеността е извършено на неслучайна дата – 10 октомври 2022 г. – крайният срок, в който ЕК позволява да действат стари договори с руски обвързаности.

На основание сменената собственост Министерството на образованието допуска фирмата и я класира на първо място по съответната позиция. Офертата на „Софтлайн“ за изпълнение на договора за поддръжка на платформата за дистанционно обучение е за близо 120 000 лв. на година, като е предвидено поддръжката да се извършва три години при съответно осигурено финансиране.

„Софтлайн“ има и други действащи договори, сключени отпреди началната дата на санкциите – договор за 2.5 млн. лв. с НЗОК и срок 2025 г., действа и договор с външно министерство от края на март 2022 г. до 2025 г., отново за подновяване на софтуерни лицензи. Няма данни институциите, сключвали тези договори, да са направили опит да ги прекратят.

Източник: Демократ.БГ

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text