img

Влязоха промените във възрастта за пенсиониране-Вижте възможностите за ранно пенсиониране!

/
/
/
8575 Views

– Започна увеличението на възрастта, докато стигне 65 г. за двата пола

 

 

– Военни и полицаи най-сетне с пенсионна възраст

– Учителите с бонус да работят по-дълго

 

Всеки българин независимо какво работи вече има право на ранно пенсиониране.

Това стана възможно с влизането в сила на основната част от промените в Кодекса за социално осигуряване, което стана от 1 януари 2016 г.

До една година по-рано от навършване на възрастта за пенсия ще могат да се пенсионират вече и работещите в масовата трета категория труд, предвижда една от промените в пенсионната реформа на Ивайло Калфин, която влезе в сила от началото на 2016 г.

Досега ранно пенсиониране бе възможно само за т.нар. категорийни работници като миньори, шофьори в градския транспорт, летци, работещи в атомната електроцентрала или опасни химически производства.

За да излязат до една година по-рано в пенсия, хората от масовата трета категория трябва да имат нужния към момента осигурителен стаж.

Пенсията им

обаче ще бъде

намалявана с

0,4% за всеки

месец,

недостигащ за навършване на нормалната пенсионна възраст. И това орязване ще е пожизнено. Въпреки това и намалените пенсии ще се увеличават с индексирането от 1 юли всяка година.

Ранното пенсиониране за трета категория труд бе въведено като компенсация за увеличаването на възрастта за пенсиониране. Според Националния осигурителен институт тази година се очакват

поне 11 хил.

души, които да

се пенсионират

по-рано

от навършване на възрастта им за пенсия.

От 1 януари възрастта за трета категория се увеличи с 2 месеца и вече е 60 г. и 10 месеца за жените и 63 г. и 10 месеца за мъжете. Тя ще продължи да нараства и в следващите години, докато стигне 65 г. и за двата пола. Това ще се случи по-късно при жените, които ще започнат да се пенсионират на 65-годишна възраст чак през 2037 г. Мъжете ще достигнат тази възраст през 2029 г.

След 2037 г. в реформата на Ивайло Калфин е предвидено възрастта за пенсия да започне да се увеличава автоматично всяка година в зависимост от увеличението на продължителността на живота. Не е заложен обаче критерий колко точно трябва да бъде.

От 2016 г. бе увеличен и изискуемият за пенсия осигурителен стаж, който е 35 г. и 2 месеца за жените и 38 г. и 2 месеца за мъжете. Това изискване също ще се увеличава всяка следваща година до 2027 г., когато нарастването ще спре на 37 г. осигурителен стаж за жените и 40 г. осигурителен стаж за мъжете.

От 1 януари започна и увеличение на възрастта за т.нар. късно пенсиониране без достатъчно осигурителен стаж. Тази година тя ще е 65 г. и 10 месеца и ще расте до 2023 г., когато трябва да стане 67 г.

От 1 януари 2016 г. за първи път бе въведена и пенсионна възраст за военните и полицаите. Тази година те ще се пенсионират на 52 г. и 10 месеца, а възрастта им ще се увеличава плавно, докато достигне 55 г.

Запазва се и изискването служителите на МВР, МО и специалните служби да имат поне 27 г. осигурителен стаж, от които 2/3 да са т.нар. специален стаж.

От 2016 г. обаче е възможно в ранна пенсия да излизат и бивши, а не само настоящи служители на силовите ведомства. Т.е. при 18 г. стаж в полицията или войската ще може на по-ниска възраст да се пенсионират и хора, които вече не са в структурите.

42 г. и 10 месеца

ще е пенсионната

възраст за

военните летци

и водолазите в силовите министерства.

От 1 януари 2016 г. започна вдигането на пенсионната възраст и на категорийните работници. Тя ще трябва да достигне 55 г. за работещите в първа категория и 60 г. за тези от втора категория.

Промени бяха направени и при пенсионирането на учителите. Те вече ще се пенсионират с пенсия от учителския пенсионен фонд до 3 години преди пенсионната възраст за трета категория.

Ако обаче останат на работа и не се пенсионират рано, ще им се изплаща добавка към пенсията за всеки допълнителен месец работа.

2016 година е

последната, в

която пенсиите

ще бъдат

индексирани

по швейцарското

правило.

От 2017 г. вдигането им ще става чрез преизчисление на тежестта на годините стаж, докато от сегашния коефициент 1,1 не се стигне до 1,5. Увеличението на пенсиите през 2016 г. по швейцарското правило е планирано да е 2,5%. 2016 г. е и последната година, в която пенсионирани вече българи могат да поискат преизчисляване на пенсията си с нов 3-годишен период преди 1997 г.

Догодина започва вдигане на

осигуровките, 2019 г. пада таванът

От 2017 г. започва и увеличение на осигуровките за пенсия. То ще е с по 1% през следващата и по-следващата година.

Увеличението на осигурителната вноска обаче ще отива задължително в Националния осигурителен институт, предвиждат текстовете на Кодекса за социално осигуряване. Досегашният вариант на КСО предвиждаше 2% увеличение на вноската, но в полза на частните пенсионни фондове.

2019 г. пък е предвидено да отпадне таванът за новоотпусканите пенсии. Тогава и ограничението на сегашните пенсии ще бъде вдигнато от 35% от размера на максималния осигурителен доход за съответната година на 40%.

От 2019 г. е предвидено да влезе в сила и нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиониране. В момента той е съотношението между средногодишния доход на човека и средния осигурителен доход за страната. В новата формула изчисленията вече ще се правят на месечна база, а не на годишна.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text