img

Махат пенсионерите във всички министерства

/
/
/
463 Views

Тече масово освобождаване на служителите, навършили пенсионна възраст по различните министерства. Това стана ясно от серия от няколко днешни решения на Министерския съвет, с които са гласувани допълнителни разходи в размер на милиони левове за обезщетяването им.

Чистката е в почти всички звена на администрацията – в транспорта, енергетиката, икономиката, земеделието, екологията и дори в социалното министерство. Освобождаването на пенсионерите на държавна служба е част от плана на вицепремиера Асен Василев да съкрати 30 000 чиновници в рамките на година. В началото на мандата си и първото правителство на ГЕРБ имаше мераци да гради малка и ефективна администрация, но колкото повече Томислав Дончев „съкращаваше“ чиновници, толкова повече те се множаха.

 

 

Министерството на транспорта и съобщенията прекратява договорите на пенсионерите в централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към ведомството, бе решено днес на заседанието на Министерския съвет.

Всички служители по служебно и трудово правоотношение в транспортното министерство, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 1 декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят, ще бъдат съкратени.

 

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на министерството в размер на малко повече от 1.2 млн. лева.

С друго свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2021 г. на стойност 600 000 лв. за изплащане на обезщетения на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Доста повече пари ще глътне реформата в агроведомството. Правителството одобри допълнителни средства в размер до 3,4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. за осъществяване на административна реформа. Средствата се отпускат за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и с такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и 69 от Кодекса за социално осигуряване. От съобщението на правителствената пресслужба не става ясно колко възрастни чиновници ще бъдат освободени от ангажиментите си.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и по бюджета на Министерството на икономиката. Ведомството прекратява правоотношенията с 26 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МИ. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИ за 2021 г. в размер на 630 000 лв.

В МИ предстоят и следващи действия по оптимизиране на структурата и състава на администрацията, предвид т. 3 от Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и разделянето на Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) и Министерство на иновациите и растежа (МИР). Една от целите на промените е да се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители, които остават в министерствата. Очакванията са това да повиши ефективността и качеството на работата.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи в размер на 224 200 лв. по бюджета на Министерството на енергетиката (МЕ) за 2021 г. Средствата са за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията на всички служители по служебно и трудово правоотношение, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г., както и на такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МЕ, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МЕ. Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МЕ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа.

Министерският съвет прие и постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер на 80 749 лева.

Един от основните механизми за реализиране на административна реформа и постигане на ефективност в Министерството на културата (МК) е прекратяване на правоотношенията на служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г.

Във връзка с прекратяване на правоотношенията с тези служители и с нормативно вмененото задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими средства в размер на 80 749 лева, в т.ч.: Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван платен годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл и чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съкращенията в администрацията започнаха миналата седмица, когато образователното министерство съобщи, че прекратява договорите на 25 служители в централната администрация, които са придобили право на пенсия.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text