img

„Промяната“ издигна Цеков от крипто-схемите на Ружа Игнатова до министър

/
/
/
28 Views

Силно компрометираната личност на Андрей Цеков, продължава да бъде лансирана от ПП Продължаваме Промяната, въпреки задълбочените журналистически разследвания, публикувани през изминалата 2022 г., разкриващи мащабните измамни схеми на Цеков и съпругата му Деница, изразяващ се в източването на над 1,5 млн. лева евросредства през кухи фирми, пише Блиц.

Именно г-жа Цекова е сивият кардинал на семейството, който режисира иначе кариерно развития образ на половинката си. Тя очевидно е наясно с това как се хвърля прах в очите на хората, тъй като умело успява да прикрие свързаността си с „една от най-големите международни схеми за измами, извършвани някога“ (както е определена от съда в САЩ) – OneCoin, респективно с криптокралицата Ружа Игнатова.

Но нека проследим историята хронологично: OneCoin е основана през 2014 г. от Игнатова със седалище в гр. София, пл. „Петко Рачов Славейков“ 6А.

Касае дейността на мрежата от компании, стоящи зад името OneCoin – едноименната българска криптовалута, донесла на основателите си милиардни печалби само за няколко години. Смята се, че чрез компанията OneCoin са извършени измами за над 4 млрд. долара чрез продажбата на фалшива криптовалута.

Advertisement

През 2017г. САЩ обвиниха Ружа Игнатова за организирането на финансова пирамида с цел схеми с криптовалута и пране на пари. Тогава тя изчезва безследно при полет от София за Атина и в момента тя е сред 10-те най-издирвани лица от ФБР в света. В разцвета на фалшивата крипто валута през 2015 г., с цел създаване на илюзорна представа за сигурност у жертвите-инвеститори, Ружа Игнатова обявява, че на OneCoin ще се извършва иновативен по рода се финансов одит за установяване сигурността на блокчейна, възложен на българската компания Семпер Фортис ООД, ЕИК: 201244625.

Управител и собственик на дружеството е 30-годишният тогава Диан Димитров. Експертизата на г-н Димитров по онова време се свежда до магистърска степен по „счетоводство и контрол“, получена в УНСС. На 15.05.2015 г. на специално организирана презентация в Дубай, той е представен като одиторът, които ще ревизира най-успешната крипто валута в света (youtube.com – Audit Presentation, Dubai Event, May 15th, 2015).

Така наречената одитна презентация не е нищо повече от реклама на валутата, облечена в лъжлива обвивка за акредитацията на одитиращата фирма, която дори няма официален web side.

На първо място г-н Димитров най-нагло лъже, че представляваното от него дружество е част от компанията Морис Интернешънъл (Morison Global (прешишно Morison KSi))(за справка Morison Global няма представителства в България). На второ място дружеството не разполага с необходимия персонал за осъществяване на този единствен по рода си одит, или по точно със „стотици хора персонал“, както твърди Димитров – от справка в Търговския регистър се вижда, че уж голямата компания осигурява средно по 2-3 лица годишно.

Нещо повече в youtube.com е пуснато интервю на Ружа Игнатова с Диан Димитров, който с възторг обяснява как OneCoin е уникална и истинска крипто валута, транзакциите които инвеститорите виждат са валидни и действителни (youtube.com – OneCoin Dr.Ruja Ignatova Interview with auditor Deyan Dimitrov). Горното изложение е необходимо, за да разгледаме особените взаимовръзки между Деница Цекова и Диан Димитров.

Advertisement

На пръв поглед двамата нямат допирни точки, но при по-внимателно вглеждане във веригата от собствените им дружества, се установява, че двамата делят един офис и имат общи проекти. Димитров съвсем открито и без притеснение застава с името и лицето си зад схемата на OneCoin, но реален икономически съветник се явява г-жа Цекова, която притежава необходимия ценз и опит за това, а и може да разчита на юридическата експертиза на съпруга си.

Дейността на негласните съдружници се осъществява в центъра на София, на ул. Уилям Гладстон 54, под носа на Софийската градска прокуратура.

Собственото на и управляваното от Деница Цекова дружество „Инфинитус Ар Енд Ди“ ООД, ЕИК: 203578883 (по-късно вляло се в „Инфинитус“ ЕООД, ЕИК: 203105962) е създадено през 2015 г. с адрес гр. София, на ул. Уилям Гладстон 54, ет. 3.

По същото време Диан Димитров учредява собственото „Семпер Фортис Публичен Сектор“ ЕООД, ЕИК: 203476896, със същия адрес. На това място са регистрирани още две негови фирми: АЕ Студиос ООД, ЕИК: 205338844 и Идеа Смарт ЕООД, ЕИК: 203535647, а на споменатата Семпер Фортис ООД като адрес за кореспонденция в интернет се появява именно ул. Уилям Гладстон 54, ет. 3, София.

В синхрон двамата спомагат за организирането и реализацията на схемите на Ружа Игнатова и трупат завидни дивиденти от дейността си. Тук е мястото да отбележим, че Диан Димитров, Деница Цекова и Андрей Цеков са част от разследванията, които се водят в Германия и САЩ, като участници в прането на пари чрез измислени консултантски договори.

Advertisement

Сътрудничеството им не се ограничава само до финансовата пирамида на OneCoin. Както стана известно на широката общественост семейство Цекови учредяват редица фирми „пощенски кутии“, управлявани от едни и същи лица, за източване на евро фондовете в България. Едно от тези лица е именно Диан Димитров.

Пример за такова „успешно“ съдействие е проектът „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Възложител Медицински университет – Плевен.

Изпълнител по договора е гражданско дружество от три фирми, една от които е Инфинитус на Деница Цекова. Общата стойност на договора е 298 500 лв. без ДДС. От списъка на ключовите експерти се вижда, че г-жа Цекова е определена за „Ръководител на външен екип“, а Диан Димитров за ключов експерт „Управление на риска“.

Така г-жа Цекова върти умело семейния бизнес, докато прожекторите са насочени към безупречния й съпруг, който едва ли не бива представен като „реализирал американската мечта“.

Тръгнал от нулата и станал министър с труд и честност. Сегашният пост на министър на регионалното развитие и благоустройството, развързва ръцете на Цекови за едни от най-мащабните проекти в държавата, свързани с автомагистралите и ВиК услугите. Само за сведение представяме и малка част от по-големите проекти на г-жа Цекова, финансирани с евросредства и най-безцеремонно прибрани в лични сметки:

Advertisement

1) Сдружение Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование (ИНИРДО), ЕИК: 177122217– Андрей Цеков е член на УС от 25.10.2021г. до 29.12.2021г., а Деница Цекова е член на УС и представител от 22.12.2016г. Членове на сдружението са ПРОПЪРТИ ТРЪСТ ЕООД, ЕИК: 175299699  и ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962,  и двете собствени на Цекови, както и АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596 Сдружението е бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Процедура „Подкрепа за предприемачество“ по проект „Предприемачеството – нова възможност за моето бъдеще“.

В изпълнение на проекта сдружението провежда няколко лекционни курса в различни градове на страната. Обща стойност на проекта 345 221.91 лв.

2) ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962 – Деница Цекова е управител от 16.06.2014 до момента и ЕСК от 20.05.2021 г. Това е най-мащабният проект на семейството, което дружество самостоятелно или с други юридически лица, е консуматор на евросредства.

Основната дейност на ИНФИНИТУС ЕООД  е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти и др.

На сайта на дружеството www.infinitus.bg са изброени множество проекти, които дружектвото управлява по различни оперативни програми. Бенефициент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Advertisement

Безвъзмезна помощ от ЕС: 10 000.00 лв. Период : 26.06.2020 г. – 26.09.2020 г.

Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проекта от ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ за проект: Създаване и внедряване на пазара на услугите на компания за разработване на технически проекти свързани с температурно и влаго картографиране (мапинг) на помещения и транспортни средства, свързани с използването на хладилна и климатична техника с бенефициер „ЙОНИК 2018“ ЕООД Обща стойност на проекта : 231 499.40 Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД : 22 200.00 лв.

Свързани дружества с ИНФИНИТУС ЕООД  :

– ДЗЗД „Управление Иновативна Медицина”, Булстат: 177461616 с участници:   АЙМЕГ, ЕИК: 204104596, ИНФИНИТУС,   ЕИК: 203105962, ТИМБЕЛИН, ЕИК: 206019671.

Управляващ: Деница Цекова

Advertisement

Изпълнител по договор за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ“ финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Възложител МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Договор № 22/05.11.2020 г. Краен срок : 31.12.2023 г. Стойност на договора : 298 500 лв. без ДДС

– ДЗЗД Геозащита Своге, Булстат: 177222210 с участници : БИ ЕС ПРОЕКТ, ЕИК: 175245872;ИНФИНИТУС, ЕИК: 203105962;

ГЕОТЕХНИКА – АБС, ЕИК: 130298379. Управляващ: Тома Огнянов Чакалов

Обществена Поръчка: Договор № 490/24.11.2017 г. за Услуги по процедура : Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“

– Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село, а именно:

Advertisement

– Подготовка и изготвяне на документи

– Проучване и предпроектни архитектурни услуги

– Услуги свързани с анализ

– Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Възложител: Община Своге Стойност на договора : 537 500 лева без ДДС Обществена Поръчка: Авторски надзор по проект: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“

Advertisement

– Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 11 376.00   На 16.09.2021 г. в ИНФИНИТУС ЕООД  се влива друго дружество на Деница Цекова ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД, ЕИК: 203578883. То от своя страна изпълнява следните проекти : Обществена Поръчка: Осигуряване на техническа, финансова и юридическа експертиза за управление на проект ,,JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE – СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договор № 00-07-796 от 15.10.2019 г. Възложител : Община Тутракан Стойност на договора : 58 850 лева без ДДС

Бенефициент по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по която участва с „Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво – БИАРА“. Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.002-0392-С01.

Обща стойност на проекта 420 616.00   Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проект от ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по проект Създаване и развитие на издателство „Еделвайс Прес“ с бенефициент „Еделвайс Прес“ с ЕИК: 205244918. Обща стойност на проекта: 234 388.03 лв. Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД : 3 600.00 лв. Свързани лица с ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД: – ДЗЗД „АЙМЕГ-ИНФИНИТУС“, Булстат: 177401149 с участници : АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596 и „ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ“ ООД, ЕИК: 203578883. Управляващ: Паулина Николова Милева.

Изпълнител по договор за управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Договор № 47/28.11.2019 г. Възложител: Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН Стойност на договора : 213 000 лв. без ДДС

Източник: demokrat.bg

Материалът „Промяната“ издигна Цеков от крипто-схемите на Ружа Игнатова до министър е публикуван за пръв път на Новини от Балканите и света.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

It is main inner container footer text